Как да превърнем Ескейп стаята в състезателна арена?

Един от естествено възникващите въпроси, свързан с това, че става въпрос за игра е: Как ескейп стаите биха могли да бъдат играни в турнирен стил, като спорт?

Преди да потърсим отговор на въпроса кои аспекти трябва да включва Escape Room като състезателна игра, нека първо да разгледаме въпроса кое прави една игра спорт. Следвайки дефиницията за игра на Бърнард Сютс, Ескейп стаите са игри, които имат ясна цел - да избягаш. Постигането на тази цел трябва да бъде постигнато по правила (решаване на пъзели) и чрез осъзнато поведение (целият отбор се съгласява да се потопи в усещането, че действително е в капан).

Не всяка игра, обаче може да бъде играна като спорт. Някои специалисти в игрите определят четири компонента на една игра, които са необходими, за да попадне тя в категорията спорт: (1) проява на умения, (2) умението трябва да е физическо, (3) играта трябва да има последователи и (4) последователите трябва да постигнат определено ниво на стабилност.

Когато става дума за игрите Escape Room, спортният дух е ясно представен от включените психически (в доста по-голяма степен, отколкото физически) умения, както и от ограничението във времето. Въпреки това, всяка стая е различна, има различни правила и няма как при ескейп стаите един или друг играч да стане специалист в една дисциплина, респ. една стая. Стаята се играе само веднъж. Към настоящия момент Escape Room турнири в България се организират единствено нашите приятели от Всички стаи, като стаите предварително се тестват от организаторите, за да се определи качеството и годността им.

На кои елементи трябва да се обърне внимание, за да се играе „Ескейп стая“ като състезателен спорт?

  • Съпоставимост

Е, моят отбор направи зашеметяваща игра в Декстрофобия - за 35 мин и 36 сек., а твоят за колко време излезе от 3Кey?“ Ха сега де...?! Кой отбор е по-добър? Никога няма да разберем, защото двете стаи са напълно различни. Игровите пространства са различни, загадките са различни, една от стаите има повече аналитични, а другата - отборни или визуални загадки. Ако искате да направите стая, която да има състезателен характер, тя трябва да може да съпостави отборите, началните условия, броя на участниците, правилата  и крайната цел. Някои от ескейп стаите вече дават възможност да има два отбора, които да се състезават едновременно в две еднакви стаи или да има множество екипи в рамките на една стая. Въпреки това, след като спечелите предизвикателството, състезателният характер е достигнал своя край, защото стаята не може да бъде преиграна.

  • Скала на сравнението

Да речем, че отбор А е бил по- добър от отбор Б в бягството от стаята. Браво на тях!  Въпреки това, невъзможно е да се сравни успеха им в световен мащаб. За да се даде възможност на играчите да се състезават на световно ниво, трябва да бъде направено копие на точно същата стая на други места по света, където съответните играчи да играят. Другият вариант е различни стаи да бъдат оценени от гледна точка на тяхното ниво на трудност с добре организирана система за оценка (като например при голфа). Също така, възниква въпросът как можем да бъдем сигурни, че играчите не мамят, като се има предвид  факта, че основната дейност в играта е решаването на пъзели и загадки.

  • Защита от измама

Когато си плащаш, за да играеш Ескейп стая, няма реална полза от измама и предварителнa подготовка как се решават загадките. Как може да предпазите отбора от измама и некоректно получена информация? Единият начин би бил да се променят загадките на принципа на случайността. По този начин сравнимостта може да се осъществи трудно. Но този начин изисква голям ресурс от страна на организатора. Другият начин е самите загадки да са обвързани с действията на другия отбор като двете групи започнат играта едновременно и условията на загадката се формират в реално време в зависимост от действията на другия отбор. Това обаче ограничава естеството на загадките. Предварителните подсказки наистина са сериозен проблем, когато говорим за състезателната страна на Ескейп стаите.

  • Изпълнимост

Да кажем, че съществуват няколко идентични стаи на различни места, а отборите се състезават в тях по едно и също време. Качеството на ескейп стаята силно зависи от дизайна на играта и декора. Направата на една добра ескейп стая би могла да отнеме повече от година, особено ако организаторите са по-малко от трима. Поради тази причина, да се направи една и съща ескейп стая на много различни места не е практично, заради огромните разходи на време и средства. Да се играе едновременно в стаите също е трудно изпълним вариант, тъй като е  нужно много хора да се съберат за едно събитие в едно и също време н а едно и също място. Този проблем може да бъде преодолян единствено чрез използването на технологии под формата на устройства, които да заменят проектирането на физическа стая. Остава обаче отворен въпросът как ключови елементи като комуникацията на отбора и физическото проучване, ще работят във виртуални условия. И все пак да не забравяме, че ескейп стаите добиха своята популярност основно, защото предлагат офлайн изживяване.

  • Стабилност

Ако следваме дефиницията дадена тук, последното ограничение би била константността на ескейп стаята. Ако ескейп стаите се превърнат в спорт, би трябвало да има някакъв начин да се даде възможност на играчите да достигнат ниво, при което тяхната техника и умения да бъдат по-добри от тези, с които са започнали, т.е. да има развитие. Това може до голяма степен да бъде реализирано в ескейп стаите, защото всеки играч с опита си добива един усет, който му помага в решаването на загадките от следващата стая.

Изниква въпросът защо някой би искал да бъде организатор на ескейп руум състезания? Би могло да се каже, че тази игра като спорт може да предложи поле за състезания в рамките на дадена корпоративна компания, на локално или национално ниво, стига да бъде вложен необходимият организационен ресурс.