NowЕscape

Някои от препоръките в настоящия сайт (в частност, по отношение на изработката на escape room бизнес и Фийдбек мениджмънта) са за пръв път формулирани от NowЕscape. Компанията предлагат изключително сполучлива Booking система, за която може да се уведомите на уеб-сайта им.