Какво е Escape Room?

Escape стаите са едно от малкото места, където една група милениали може да прави нещо забавно заедно, без това да става през смартфон или браузер. Основно, клиентите на този вид забавление са млади и образовани хора, на възраст между 24 и 35 години. Това са тези, които обичат новите предизвикателства, търсачите, любителите на силни усещания. Ескейп стаите за тях са още една възможност да изпитат нещо истинско. 

Чрез изследване на пространството, откриване на указания, проследяване на следи и решаване на пъзели и загадки, те се опитват да намерят изход от стаята в рамките на ограничен период от време. Идеята се корени в различни игрови жанрове, като ловни пъзели, тематични игри и ролеви игри на живо. В едно проучване на С. Никълсън, който изучава онлайн игрите,  същият посочва, че екипните игри на живо предлагат разнообразие от страхотни идеи в дизайна на играта и отделните нива, Play-културите, бизнес моделите и технологиите.

Escape стаите имат един сериозен бизнес проблем. Клиентите не се връщат, защото те вече знаят какви са загадките на стаята. Това се  компенсира от факта, че между разработчиците няма конкуренция. Напротив, повечето от тях работят заедно за развитието на escape room жанра. В същото време, ескейп стаите изискват все по-големи вложения. Новите стаи стават все по-ефектни, а високите технологии в тях се превръщат в стандарт. Разработчиците отвръщат на предизвикателството на клиентите си и им се отблагодаряват с все по-добри стаи, които да ги държат в напрежение и да ги изненадват. Почти във всяка ескейп стая има поне няколко неща, които няма как да сте виждали преди.  Това не е бизнес, който се прави на конвейер.

Този сайт цели а бъде полезен на всички начинаещи и опитни escape room разработчици. Той е предназначен за любителите на ескейп стаи само дотолкова, доколкото крайната му цел е да спомогне за създаването на все по-добри стаи, които да подобрят преживяването им още повече.