Колко пари ще ми трябват, за да стартирам Escape Room?

Започването на бизнес винаги изисква определена „дълбочина на джоба“. Escape Room бизнесът е скъпо начинание, особено за Българските стандарти.  Съвсем ориентировъчно, за да започнете ескейп - бизнес, следва да похарчите средства, колкото за една нова хубава кола. На всичкото отгоре, би трябвало да очаквате, че през първите месеци след отварянето, приходите от стаята трудно ще покрият текущите разходи. Освен това, има и друг проблем: разходите не свършват с отваряне на стаята.

В сегашните конкурентни условия, това че една ескейп стая е добра, не е достатъчно. Основният разход за разработването на стаята (освен наема) е маркетингът - намирането на клиенти. В много случаи собствениците на стаи сами работят върху маркетинг стратегиите си, което е голяма грешка.

Като минимум, когато оценявате вашия Escape Room проект, основните разходи би трябвало да бъдат: възнагражденията за труд (строителни бригади, декоратори, дизайнери, дърводелци, инженери, както и оператор на стаята след отварянето й), разходите за материалите (електронни платки, производство или преработка на загадките, инсталацията им в декора, мебелите), разходите за електротехници (не искате някой клиент да получи токов удар в стаята ви, нали?), наем, отопление, сметки за електричество, застраховка, разходи за счетоводство и най-вече маркетингът и рекламата. Видно е, че разходите за изработката на стаята съвсем не са малки, затова вариантът да се закупи готова ескейп стая, може в някакъв момент да се окаже удачен. Някои стаи се продават заедно с вече развитите си уеб-сайтове и брандове. За такива, може да се огледате във форума ни. Тук следва да се отбележи, че с увеличаване броя на стаите, въпросът с избор на отличително име и тема на стаята става все по-важен. Вече има много стаи с подобни имена, което предизвиква риск от объркване.

Друго нещо, което следва да имате предвид е, че трябва да имате поне по едно точно копие на всичките си загадки, тъй като те просто се чупят. Няма да повярвате как на пръв поглед интелигентни и разумни хора са способни да дърпат, натискат, напъват, хапят и огъват с унищожителна сила загадките, които сте проектирали и конструирали толкова усърдно. И когато всичко е вече счупено, повечето от тях няма и да разберат, че са изнасилили стаята ви. Затова, наличието на резервни части под ръка е задължително, така че те да могат да бъдат сменени своевременно, а не да се чака повторната им изработка, като през това време да изпускате потенциални клиенти.

Въпреки всичко изложено, парите са по-маловажния от двата важни момента в реализацията на една добра ескейп стая. По-важният въпрос е: разполагате ли с необходимите умения?